Ghid de artă creştină

 

Când ne bombardează din toate părţile grijile, stresurile cotidiene, termene-limită pe care trebuie să le respectăm, iar limbajul verbal şi non-verbal din media amenință să ne sluțească sufletul, ARTA reprezintă un refugiu din calea acestui tăvălug, o oază în care să ne liniștim mintea și să ne împrospătăm sufletul.

Ea deține alchimia prin care urâtul este convertit în frumuseţe care inspiră şi transformă. Iar când multiplele faţete ale artei se combină, ia naştere un adevărat elixir pentru suflet, trup şi minte.

Primele scrijelituri pe pereții peșterilor consemnau experiența de viață a oamenilor de atunci și erau totodată un prilej de meditație și de învățătură pentru urmașii lor. ARTA educă, este purtătoare de mesaje și generatoare de sentimente variate, care îmbogățesc umanitatea noastră.

Aveți aici o pilulă binefăcătoare sub forma unui volum de artă, care se recomandă a fi un ghid pe întortocheatele căi multimilenare ale artei din arealul creștin. Pentru că suntem făcuţi să rezonăm cu frumosul şi să-i dăm glas în orice chip, vă invit să vă lăsaţi purtaţi prin istoria ilustrată a sufletului artistic al creștinătății.

Ghidul de artă creştină nu este un manual de istorie, ci o fascinantă încăpere în care descoperim, rând pe rând, uimirea în fața divinului și splendoarea reflectată de icoane, picturi și sculpturi bisericeşti celebre, simboluri şi monumente arhitectonice care ne-au marcat devenirea și identitatea ca indivizi și ca popoare. Un cadou mai… „altfel” pe care îl puteți oferi de sărbători oricărui iubitor de frumos.